PREMIER ACADEMY

AIA Premier Academy merupakan salah satu inisiatif utama AIA dalam memupuk pasukan ‘Premier’ yang benar-benar profesional yang dilengkapi dan berpengetahuan tinggi dalam bidang Insurans Takaful.

Semua Perunding Kewangan AIA yang melalui Akademi akan menerima yang latihan yang intensif & terkini. Untuk memastikan kami memenuhi keperluan yang berbeza di kalangan Perunding Kewangan AIA kami, kami mempunyai segmentasi yang jelas modul memenuhi tahap yang berbeza berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan kemahiran Perunding Kewangan yang baru.

Kursus-kursus latihan termasuk modul-modul keberkesanan jualan, produk, analisis kewangan dan perancangan, kepimpinan dan pembangunan peribadi, seperti modul kursus yang terkenal di dunia seperti “7 Habits of Highly Effective People”