IPOS

iPos adalah sistem aplikasi jualan dinamik yang digunakan oleh Perunding Kewangan Takaful AIA di seluruh Malaysia. Dengan iPad, Perunding Kewangan mampu untuk menyimpan data dan tandatangan pelanggan secara elektronik untuk penyerahan polisi segera. Ini dapat meningkatkan kelajuan & produktiviti, keselesaan – pada dasarnya, pengalaman keseluruhan bagi pelanggan kami.

iPos telah mengubah cara Perunding Kewangan kami menjalankan perniagaan, meningkatkan kecekapan dan keberkesanan.