WHY IMTIYAZ CONSULTANCY

Dalam usaha untuk melahirkan lebih ramai Usahawan Kewangan Bumiputera dan berbekalkan pengalaman selama 18 tahun didalam industri “Perancang Kewangan” , maka lahirlah IMTIYAZ CONSULTANCY SDN BHD. Portal ini diwujudkan sebagai salah satu ‘medium’ bagi menyampaikan dengan lebih jelas lagi perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat ini serta memberi peluang kepada masyarakat untuk lebih mengenali  dunia ‘Perancang Kewangan’.

IMTIYAZ CONSULTANCY SDN BHD memilih ‘Perniagaan Perancang Kewangan’ kerana dunia sedang menyaksikan aliran besar di dalam industri ini dengan penghasilan jumlah pelaburan dan caruman yang  mencecah ratusan Juta Ringgit setiap tahun dan ianya terus berkembang terutamanya bagi Sistem Perancang Kewangan Islam. Begitu juga di Malaysia dan seluruh rantau Asia, ianya menunjukkan pertumbuhan perniagaan yang tinggi, dan terus berkembang tahun demi tahun meskipun semasa kegawatan ekonomi dunia.

Di sini juga kami menyediakan peluang atau platform  kejayaan kepada anda semua untuk menambah pendapatan dan peluang perniagaan. Dan ingatlah kekayaan adalah kebaikan yang dikurniakan Allah S.W.T. kepada manusia dan Allah S.W.T. menyuruh manusia menjadikan kekayaan itu sebagai penyebab mencari kebaikan.